PETRONAS Downstream Business sedang mengumpul CV pelajar-pelajar MARA luar negara yang telah/akan menamatkan pengajian pada tahun 2015 dalam bidang-bidang berikut:

1. Mechanical Engineering
2. Chemical Engineering
3. Chemistry Engineering / Applied Science
4. Instrumentation Engineering
5. Electrical and Electronic Engineering
6. Mechatronic Engineering

: